Byrådsgruppen

24. maj 2023

Mikael Klitgaard

Mikael Klitgaard

Borgmester
E-mail: Mikael.Klitgaard@99454545.dk
Telefon: 2444 5403 / 9945 4400

Udvalgsmedlem i:

Økonomiudvalget


Bor i Thorup



Niels Vestergaard Salling

Byrådsmedlem
E-mail:bynvs@99454545.dk

Telefon: 21618211

Udvalgsmedlem i:

Økonomiudvalget siden 2018


Civilt: 

Gift med Tine og har sammen 3 sønner

Vi Bor i Klæstrup ved Jerslev J, hvor jeg på 25år driver et landbrug og levere grise til 4 lokale aftagere. Vores landbrug er et besøgslandbrug, så alle kan komme og besøge os efter aftale. Derudover har vi altid danske elever og en skolepige/dreng fra lokal samfundet.


Jeg engagere mig meget gerne i det lokale foreningsarbejde og jeg har, før valget til byrådet, været fodboldtræner i 16 år.


Lasse Riisgaard

Byrådsmedlem
E-mail: lasse.riisgaard@99454545.dk

Udvalgsmedlem i:

Social og sundhedsudvalget

Formand for Brønderslev forsyning


Bor i Brønderslev

47 år

Single, har 2 drenge

Adm. direktør og medindehaver af DevelopNord A/S


Blev valgt første gang til byrådet i 2014,

Har siddet i social- og sundhedsudvalget i alle 6½ år og været bestyrelsesformand for Brønderslev Forsyning A/S i 6½ år. Derudover sad i den første periode i bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme. I denne periode sidder i bestyrelsen for museerne i Brønderslev (MOSS) og endvidere er jeg udpeget af kommunen til at sidde i Statens Ekspropriations kommission i Jylland.



jens andersen

Byrådsmedlem
E-mail: jens.andersen@99454545.dk
Telefon: 20167096


Udvalgsmedlem i:

Fritids og kulturudvalget


Civilt:

Smedemester

Bor i Serritslev



Dennis Kvesel

Gruppeformand
E-mail: bydk@99454545.dk
Telefon: 40 97 29 90

Udvalgsmedlem i:

Børne og skoleudvalget

Teknik og miljø udvalget


Valgt første gang til byrådet i 2018
Medlem af Børne og Skoleudvalget, Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Medlem af Landdistriktsrådet
Formand for Venstres byrådsgruppe
Formand for projektgruppen til turismefremme i Brønderslev kommune
Bor i Dorf
58 år
Gift med Kirsten / 2 børn
Forhenværende Kvalitetschef / Vejer & Måler
Nuværende Halinspektør i Flauenskjold


Line Vanggaard Pedersen


E-mail: line.vanggaard.pedersen@99454545.dk
Telefon: 61 54 46 68

Udvalgsmedlem i:

Børne og skoleudvalget

Næstformand i beskæftigelses - uddannelsesudvalget


Civilt:

32 år og Landmand

Driver Hjulskov I/S, med min lillebror, hvor vi har 300 malkekøer.


Jeg har 2 børn, Agnes fra 2016 og Karl fra 2020, og vi bor udenfor Jerslev.


Valgt til byrådet førstegang i 2014, efter 4 år som 1.suppleant efter valget i 2009


Har fra 2018-2020 siddet i børne-unge udvalget, som er anbringelses udvalget her i kommunen.


Klaus Klæstrup

Klaus Riis Klæstrup

Byrådsmedlem
E-mail: bykrk@99454545.dk
Telefon: 40148298

Udvalgsmedlem i:

Beskæftigelses og uddannelses udvalget

Ældreomsorgsudvalget

Valgt førstegang til byrådet i 2018


Formand for ungdomsboligerne "Det gamle mejeri", i Brønderslev.

Næstformand for Idrætssamvirket i Brønderslev


Civilt:

Gift med Gitte og har 2 børn, Anders og Peter.

Kontakt- og velfærdsbefalingsmand på Aalborg Kaserne

Bor i Brønderslev


Margith

Margit Chemnitz

Formand for fritid og kulturudvalget
E-mail: margit.chemnitz@99454545.dk
Telefon: 20945454

Udvalgsmedlem i:

Fritids og Kulturudvalget


Civilt:

Leder af Klokkerholm Hallen

Bor i Klokkerholm

Gift med Preben og har 2 børn.

Valgt til byrådet førstegang i 2010

Formand for Klokkerholm idrætsforening


Hans Christian Holst


Udvalgsmedlem i:



Civilt:






JOHNNI OLESEN

Byrådsmedlem
E-mail: johnniolesen@outlook.dk
Telefon: 21 49 51 87


Udvalgsmedlem i:



Civilt: