Generalforsamling 2020, Valg af spidskandidat

15. september 2020

Pressemeddelelse

Genvalg til Mikael Klitgaard som Spidskandidat til Kommunalvalget 2021 for Venstre i Brønderslev kommune

Generalforsamling med valg af spidskandidat

Venstres kommuneforening afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 11 august hvor flere væsentlige punkter var på dagsordenen herunder:

Mødet blev indledt med valg af dirigent: dette blev gruppeformand Dennis Kvesel

Valg af Formand, her var der genvalg til Svend Bøgh derfor 3 gang blev valgt til formand for kommuneforeningen og er repræsenteret i Venstres hovedbestyrelse.

Valg af spidskandidat, der skal forud for hvert kommunalvalg vælges Spidskandidat. Venstres mangeårige borgmester i Brønderslev Kommune Mikael Klitgaard var på valg og ønskede genvalg som spidskandidat. Mikael Klitgaard blev genvalgt med stor opbakning.

Foruden valget af spidskandidat, præsenterede formanden også en kommende strategi frem mod valget i 2021 sammen med Venstre i Brønderslevs Visioner. Visionerne blev fremlagt af Gruppeformand Dennis Kvesel.

Valg til Kredsbestyrelsen, Der skulle findes 4 nye medlemmer til Brønderslev Storkreds bestyrelse. De står foran en vigtig opgave at få valgt en ny kandidat i kredsen til et kommende folketingsvalg.

Spidskandidat til regionsvalget, generalforsamling afsluttes med en tale fra Mads Duedahl der er modkandidat til Lone Sondrup ved spidskandidatvalgt for Venstre i Region Nordjylland d. 2 september.

Der var foruden de ovennævnte punkter også de gense punkter på dagsorden som, beretning fra formanden og gennegang af regnskab samt valg til bestyrelsen

Generalforsamling blev afviklet i Covid-19 tegn

Valg af spidskandidat og generalforsamling var oprindeligt planlagt til at skulle havde været afholdt tilbage i marts måned men denne dato blev rykket pga den daværende Covid 19 situiation.

Formand Svend Bøgh
Spidskandidat og nuværende borgmester, Mikael Klitgaard